طراحی و نظارت بر احداث سد و تونل

طرح سـد و نیروگاه زهره ۱

کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح : تامين آب كشاورزي و توليد برق
  محل سد: استان خوزستان –  ۶۰ كيلومتري جنوب شرقي بهبهان
ارتفاع سد : ۵/۱۰۹ متر
حجم مخزن :۱۸۵ میلیون متر مکعب
ظرفیت نیروگاه : ۸۴ مگا وات
حجم مصالح بدنه:  ۳۲۰۰۰۰۰ متر مکعب
وسعت شبکه :   ۹۰۰۰  هکتار

 

طـرح سـد و نیروگاه زهره ۲

zohre

 

  عملیات شناسایی هوایی و هلی برد تجهیزات حفاری و عملیات  ژئوتکنیک سد زهره ۲
کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح : تامين آب كشاورزي و توليد برق
محل سد: استان خوزستان -۳۵ كيلومتري شهر بهبهان
ارتفاع سد : ۱۰۰ مترحجم مخزن :۱۰۷۰ میلیون متر مکعب
وسعت شبکه:    ۱۲۵۰۰  هکتار
ظرفیت نیروگاه : ۷۶ مگا وات
حجم مصالح بدنه:  ۹۲۰۰۰۰ مترمکعب
 

طرح سد مخزنی سردشتsardasht

کارفرما:  سازمان آب و برق خوزستان                                          
محل پروژه:  استان خوزستان – دزفول
اهداف و مشخصات طرح :
تأمین آب مورد نیاز ۱۵۰۰ هکتار از اراضی پایین دست
 نوع سد: خاکی با هسته رسی         ارتفاع سد: ۷۶ متر          طول تاج : ۲۴۵ متر    

 

طرح سد باطله و دایک های جانبی گل گـهر

کارفرما:  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مکان:  استان کرمان – سیرجان
پيمانکار:  شرکت آب و خاک کشور
مشاور:  مشارکت نهادآب – مهرآب پویش
اهداف طرح :
ذخیره سازی پساب کارخانه های ذوب و تهیه فولاد گل گهر
مشخصات طرح :
ارتفاع سد: ۲۵ متر
حجم بدنه سد و دایک ها : ۳،۲۰۰،۰۰۰ متر مکعب

سد مخزنی پیغام چاي کلیبر

سد پیغام چای

سد پیغام چای-نمای کلی

کارفرما:  شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقی

مکان:  آذربايجان شرقی

پيمانکار:  شرکت جهادنصر آذربايجان شرقی
مشاور:  شرکت مهندسي مشاور نهادآب
اهداف طرح:
آبرسانی از سد کليبر به روستای کليبر و روستاهاي اطراف براي تامين آب آشاميدني و همچنين تامين آب شبکه آبياري حدود ۱۵۰۰ هکتار از اراضی پایاب سيستم هاي ثقلي و قطره اي آبياري
  مشخصات طرح :
ارتفاع سد : ۵۵ متر
طول تاج : ۷۵۰ متر

تونل انتقال آب از سر شاخه های دز به قمرود

کارفرما:  شرکت آب منطقه اي 

مکان:  لرستان- اليگوردرزghom

مشاور:  شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس

پيمانکار:  شرکت پيمانکاري استراتوس – قطعه دوم

مشاور همکار:  شرکت مهندسين مشاور نهادآب

 

 مشخصات طرح:

انتقال آب از طریق تونل یه طول حدود ۴۰ کیلومتر از سر شاخه های دز به قمرود با ظرفیت ۴ متر مکعب بر ثانیه

 

سد مخزنی و شبکه آبياري و زهکشی زمکان

 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

مکان : گهواره – استان کرمانشاه

پیمانکار: شرکت پیمانکار بين المللي ارسا

شرکت ساختمانی الندآب

مشاور: مهندسین مشاورنهاد آب1

 

 اهداف  پروژه :

ارتفاع سد : ۵۷ متر

حجم بدنه : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب

طول تاج : ۳۰۰ متر

2

تامين آب از سد زمکان از طريق ۹ کيلومتر کانال انتقال به  ۳۲۰۰هکتار از اراضي زراعي پایاب 

 

 

سد تهم

  کارفرما:  شرکت آب منطقه ای زنجان

  مکان: ۱۵ کيلومتري شمال شرقي زنجان

مشاور:  مهندسین مشاورمهاب قدس

پیمانکار:  شرکت پیمانکاری ملي ساختمان

مشاور راهبردی : مشارکت نهادآب – انجام

 tahem2
اهداف  پروژه :
 تامين  آب سالانه  ۳۱۰۰۰۰۰۰  متر مکعب براي شهر زنجان
 
 مشخصات عمومی  پروژه: 
سد خاکی با هسته ی رسی
نوع سد
۷/۱۲۳ متر
ارتفاع سد
mcm22
ظرفيت مخزن
mcm 4/24
حجم بدنه
mcm 78/87
ظرفيت مخزن
 

سد مخزنی گلابر و شبکه آبیاری

 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای زنجان sad golabbar                
مشاور:  مهندسین مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت پیمانکاری ملی ساختمان                                                                                                                                                                     
مشاور راهبردی : مشارکت نهادآب – انجام
 
اهداف  پروژه:
- انتقال آب از سد مخزنی گلابر به منطقه آبیاری زرین آباد – توسعه کشاورزی
 مشخصات عمومی  پروژه:
ظرفیت سد: ۴۶ میلیون متر مکعب
ظرفیت پمپاژ: ۵۷۰۰ لیتربرثانیه
مساحت شبکه: ۷۹۰۰هکتار      

           

سد فیله خاصه

 

 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای زنجان
مکان: استان زنجان
مشاور: مهندسین مشاورفراز آب
پیمانکار: شرکت پیمانکاری پرشیا زنجان
مشاور راهبردی : مشارکت نهادآب – انجام
 
 
 
مشخصات عمومی  پروژه:
سد خاکی با هسته ی رسی
نوع سد
۲۳ متر
ارتفاع سد
mcm 1/9
حجم بدنه
mcm 1/77
ظرفيت مخزن
 
 
               

           

سد مخزني تالوار

  کارفرما:  شرکت آب منطقه اي زنجان

مکان زنجان- ۱۵۲ کيلومتري جنوب غربي شهر زنجان

مشاور:  شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس
پيمانکار:  شرکت پيمانکاري استراتوس
مشاور راهبردی: مشارکت نهادآب – انجام
  مشخصات پروژه:
سنگريزه اي با هسته رسي
نوع سد
۸۷ متر
ارتفاع سد
mcm22
ظرفيت مخزن
۵۳۰ متر
طول تاج
mcm 5/4
حجم بدنه
mcm500
ظرفيت مخزن
 
 
             

سد مخزني کلقان چاي940525 (2)121

کارفرما:  شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقی

مکان:  استان آذربايجان شرقی

 

 

اهداف :

انتقال آب به  شبکه آبیاری پایین دست به وسعت

 ۵۰۰۰ هکتار

 

مشخصات پروژه :

 

سنگريزه اي با هسته رسي نوع سد
۶۰ متر ارتفاع سد
 mcm22 ظرفيت مخزن
۱،۰۰۰،۰۰۰ متر مکعب    حجم بدنه
                                      

ارتباط با ما

شما می توانید از روش های زیر با ما در ارتباط باشید :
تلفن تماس: 88759939-88753746-021
کد پستی : 1587998911
پست الکترونیکی: info.nehadab@gmail.com