سد سازی و تونل

 

نام پروژه:  سد مخزني و تأسیسات وابسته اشنويه  و راه جایگزین اشنویه به پیرانشهرoshnaviye
كارفرما   : شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
مشاور    : مهندسين مشاور پوياب
محل اجرا : ۱۲ كيلومتري جنوب شهر اشنويه
مشخصات طرح:
 نوع سد : خاكي با هسته رسي ، ارتفاع از بستر ۵/۴۴ متر ،  ارتفاع از پي  ۱/۴۶ متر ، طول تاج  ۴۸۹ متر   عرض تاج  ۱۰ متر
حجم كل مخزن  ۱۲۷ ميليون متر مكعب ، حجم مفيد  ۵/۱۲۱ ميليون متر مكعب  حجم تنظيمي ۶/۲۵۵ ميليون متر مكعب ،حجم بدنه  ۸/۱ ميليون متر مكعب
سيستم انحراف: طول تونل انحراف به طول ۲۱۸ متر و  قطر تمام شده  ۴ متر
احداث ۲۱ کیلومتر راه های جایگزین  اشنویه به پیرانشهر شامل کلیه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ،اساس و زیر اساس، آسفالت و احداث پلها و ابنیه فنی جاده
  اهداف طرح:
-  تامين آب مورد نياز ۳۶۰۰۰ هكتار از راضي دشتهاي اشنويه و نقده شامل :‌۱۸۳۰۰ هكتار اراضي توسعه يافتهو ۱۷۷۰۰ هكتار اراضي بهبود يافته كه ۲۶۶۰۰ هكتار از اين اراضي بصورت ثقلي و ۹۴۰۰ هكتار بصورت تحت فشار آبياري خواهند شد.
تاريخ شروع  : اردیبهشت ۸۲
مدت قرارداد:    ۴۸ ماه
مبلغ اولیه قرارداد ۱۱۴،۰۰۰ میلیون ریال
ميزان پيشرفت فيزيكي: ۱۰۰%

 

 

نام پروژه:  سـد و دایک های ساحلی دریاچه مصنوعی چیتـگرchitgar
كارفرمای اصلی   : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
کارفرما: شرکت سابیرchitgar3
مشاور    : شرکت اشتوکی پارس
محل اجرا : تهران
مشخصات طرح:  chitgar1
 نوع سد : خاكي
خاکبرداری: ۳۲۰،۰۰۰ متر مکعبخاکریزی: ۷۷۰،۰۰۰ متر مکعببتن ریزی و بتن غلطکی: ۶۰۰۰ مترمکعب
  اهداف طرح:  ki8wv08afvt9nk5ru5qlmtox-pic
-  احداث سد خاکی، دایک های ساحلی و سایر تأسیسات وابسته و بزرگراه حکیم واقع در محدوده طرح، به منظور احداث و   بهره برداری از دریاچه مصنوعی چیتگر واقع در غرب شهر تهران
تاريخ شروع  : مرداد ۹۰
مدت قرارداد: ۸ ماه
مبلغ اولیه قرارداد ۱۳۲،۳۷۸ میلیون ریال
ميزان پيشرفت فيزيكي: ۱۰۰%

 

نام پروژه:  سد انحرافی و تأسیسات وابسته لاغر
كارفرما   : شركت سهامي آب منطقه اي فارس
مشاور    : شرکت مهندسی  مشاور مهاب قدس
محل اجرا : شهرستان لار ۴۵ كيلومتري جنوب شرقي قير و كازرين
مشخصات طرح:
 نوع سد : سد انحرافي بتني با سر ريز آزاد به طول ۲۱۴ متر و ارتفاع ۵ متر
تأسیسات وابسته شامل :پلكان ماهي رومجراي تخليه رسوبات بتني به طول ۵۵ متر و گالري شستشو با دريچه هيدرو مكانيكيلاگن رسوب گير با دريچه هاي هيدرو مكانيكي به طول ۳۰۰ مترسيستم آب بندي پي سد با بتن پلاستيك به عرض ۶۰ سانت و عمق متغيرراه دسترسيساختمانهاي بهره برداري
  اهداف طرح:
كنترل آب خروجي از سد قيرتامين آب اراضي كشاورزي دشت لاغر
تاريخ شروع  : اردیبهشت ۸۲
مدت قرارداد:    ۳۶ ماه
مبلغ اولیه قرارداد ۳۲،۰۰۰ میلیون ریال
ميزان پيشرفت فيزيكي: ۱۰۰%

 

نام پروژه: سد امام رضا (ع) گله رودreza
كارفرما   :  شركت سهامي آب منطقه اي گيلان
مشاور    : شركت مهندسي مشاورمهاب قدس و مهندسين مشاور سفيد رود گيلان
محل اجرا : كيلو متر ۳۵ محور رشت –  قزوين مقابل امامزاده هاشم
مشخصات طرح:
نوع سد:  انحرافي بتوني، بازوهاي خاكي
ارتفاع سد: ۵/۱۰متر سر ريز و ۵/۴ متر بازوهاي  خاكي
طول تاج: ۶۰۰ متر سر ريز و ۹۰۰ متر بازوهاي خاكي
  اهداف طرح:
-          آبگيري دقيق و مطمئن كانال گله رود
-         تامين آب تصفيه خانه بزرگ رشت
-          تثبيت بستر سفيد رود در محل امامزاده هاشم
-          تامين اياب و ذهاب سواحل سفيد رود
مستحدثات اصلي:
-         سر ريز بتوني به طول ۶۰۰ متر جهت عبور سيلاب تا دبي ۵۳۰۰ متر مكعب در ثانيه
-         بازوهاي خاكي به طول۹۰۰ متر و اپي هاي محافظ دستك خاكي-بتوني در مقابل سيلاب
-         تاسيسات آبگيري تا ۲۵ متر مكعب در ثانيه
-         حوضچه هاي رسوب گير
-         جاده كوهستاني دستيابي به سد تاريك به طول ۷ كيلو متر
-         كمپهاي مسكوني و اداري
-         ابنيه و تاسيسات هيدرو مكانيكي وابسته
احجام و مقادير:
- خاك برداري  :  ۰۰۰، ۴۳۶ ،۱  متر مكعب
- خاكريزي       :   ۰۰۰، ۸۶۰ متر مكعب
- بتون ريزي      :   ۰۰۰، ۶۱ متر مكعب
- سنگ چيني   :   ۰۰۰، ۴۶ متر مكعب
- ديوار آب بند :   ۵۰۰، ۲۸ متر مربع ( عمق متوسط ۱۰ متر)
- شمع بتني     :    ۶۸ عدد ( قطر ۲۰/۱ و طول ۲۰ متر)
تاريخ شروع  :   ۱۳۶۶(قرارداد اوليه) و ۱۳۷۰ (قرارداد متمم)
تاريخ خاتمه  :   تحويل موقت در تاريخ۲۰/۱/۷۴ صورت گرفته  است

 

 

نام پروژه: سد مخزني اليمالاتalimalat
كارفرما   :  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
مشاور    : مهندسين مشاور آبگير
محل اجرا : چمستان آمل – شهرستان نور
مشخصات طرح:  %d8%a2%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-2
نوع سد:  خاكي با هسته رسي
ارتفاع سد:۲۲ متر از كف
طول تاج: ۲۳۵ متر
حجم بدنه: ۰۰۰، ۴۸۰ متر مكعب
آب بندي پي: ديوار آب بند پلاستيكي(Cut-off wall)
سيستم انحراف آب: كانال بتني به طول ۶۰۰ متر
  اهداف طرح:  %d8%a2%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-3
-        مهار سيلاب هاي رودخانه اي
-        ذخيره سازي آبهاي مازاد بهاره جهت مصارف تابستان
-        افزايش سطح زير كشت اراضي پائين دست
-        تنظيم آب مورد نياز كشاورزي در فصول مختلف سال
مستحدثات اصلي:  %d8%a2%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-4
-         احداث فرازبند و كانال انحراف آب
-         اجراي ديوار آب بند
-         اجراي پرده تزريق بمنظور آب بندي پي سد
-         اجراي بدنه سد شامل: هسته رسي، پوسته، پوشش سنگي (Rip Rap)
-         اجراي سر ريز بتني ، شوت، حوضچه آرامش
-         اجراي مجراي تخليه تحتاني و لوله آبگير كشاورزي
تاريخ شروع  :    آذر ماه سال ۱۳۷۱
تاريخ خاتمه  :  بهمن سال ۱۳۷۳ و تحويل قطعي ۱۱/۱۲/۷۵

 

 

نام پروژه: سد مخزني آيدوغموش
كارفرما   :  شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل
مشاور    : مهندسين مشاور بند آب
محل اجرا :  روستاي چاي تلوار – جنوب غربي
مشخصات طرح:
نوع سد:  خاكي سنگريزه أي با هسته رسي
ارتفاع سد: ۶۷ متر
طول تاج: ۳۳۰ متر به عرض ۱۲ متر
آب بندي پي: ديوار آب بند پلاستيكي(Cut-off   wall) زير فراز بند و نشيب بند و  زير هسته
سيستم انحراف آب : تونل انحراف ۲ رشته به قطر ۵/۴ متر بعد از پوشش و طول كل ۶۵۰ متر
سر ريز: از نوع سر ريز آزاد بتني
حجم مخزن: ۲۱۳ ميليون متر مكعب با ۱۶۶ ميليون مترمكعب مفيد
  اهداف طرح:
-           جمع آوري سيلاب هاي بهاره
-          تامين آب مشروب شهرستان ميانه
-          توسعه سطح زير كشت اراضي پايين دست
-          تامين آب كشاورزي
مستحدثات اصلي:
-         کمپ پشتيباني و بهره برداري با ۰۰۰، ۴ متر مربع زير بنا
-        جاده دسترسي به طول ۵/۱۴ كيلومتر
-        تونل انحراف آب با پوشش بتني به قطر ۵/۴ متر بعد از پوشش
-        فراز بند و نشيب بند كه جزئي از بدنه سد خواهد گرديد
احجام و مقادير:
-  هسته رسي ۰۰۰، ۲۰۰  متر مكعب
-  فيلتر و ترانزيشن ۰۰۰، ۲۰۰ متر مكعب
-  سنگريز بدنه سد ۰۰۰، ۸۰۰ متر مكعب
-  پرده آب بند به طول حدود ۰۰۰، ۲۱ متر شامل حفاري و تزريق ملات سيمان
-  سرريز شامل ۰۰۰، ۳۲۰ متر مكعب سنگ بري و ۰۰۰، ۳۰ متر مكعب بتن ريزي
تاريخ شروع  :  ۱۶/۲/۷۵
تاريخ خاتمه  :   پس از اتمام عمليات تجهيز كارگاه، احداث راه دسترسي، حفاري تونل هاي انحراف، پرتال هاي ورودي و خروجي تونل، عمليات ديوار پلاستيكي فراز بند و نشيب بند در سال ۱۳۷۶پروژه تحويل كارفرماي طرح گرديد.

 

نام پروژه: عمليات تجهيز كارگاهي سد طالقان
كارفرما   : سازمان آب منطقه اي تهران
مشاور    :  نماينده كارفرما مهندسين مشاور لار
محل اجرا : شركت  CWHEC   چين به عنوان سرمايه گذار، طراح و مجري
مشخصات طرح:
-   احداث كمپ دائم و موقت پروژه با كليه تاسيسات و محوطه سازي به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع زير بنا
-    سيستم تامين آب خام و تصفيه شده شامل دو ايستگاه پمپاژ ۶ واحد مخازن آب، ۷ كيلومتر خط لوله فلزي و واحد تصفيه آب
  اهداف طرح:
-  تامين دفاتر كاري و ساختمانهاي مسكوني پيمانكار مادر در زمان احداث سد مشتمل بر سه شهرك مسكوني و دو محوطه انبار و تعميرگاهها.
-  تامين آب خام و مصرفي (بهداشتي) شهركهاي مسكوني بانضمام آب خام تاسيسات توليد مصالح و بتن.
تاريخ شروع  :   فروردين ۱۳۸۱
تاريخ خاتمه  :   مرداد۱۳۸۱
نام پروژه: تونل انتقال آب رودخانه ديره به درياچه سد زاگرس11
كارفرما   : اداره كل امور آب استان كرمانشاه
مشاور    : مهندسين مشاور آبدان فراز
محل اجرا :  كيلومتر ۲۵ جاده گيلانغرب-سر پل ذهاب استان كرمانشاه
مشخصات طرح:
- سد انحرافي به ارتفاع ۸٫۵ متر و طول ۵۰ متر شامل يك سازه بتني و دو دستك خاكي.
- كانال آبرسان به طول حدود ۴ كيلومتر به مقاطع ذوزنقه اي (در مقاطع خاكي) و U شكل (در مقاطع سنگي).
- تونل آبرسان به طول ۳ كيلومتر به مقطع نعل اسبي و پوشش بتني با قطر تمام شده ۷/۳ متر.
  اهداف طرح:
- انتقال آب از رودخانه ديره به سد مخزني زاگرس
تاريخ شروع  :  ارديبهشت ۱۳۸۱
مدت قرارداد:    ۳۸ ماه
مبلغ اولیه قرارداد ۴۳،۰۰۰ میلیون ریال
ميزان پيشرفت فيزيكي: ۱۰۰%

 

نام پروژه: سيستم انحراف آب سد كينه ورسUntitled
كارفرما   :  سازمان آب منطقه اي تهران
مشاور    : مهندسين مشاور آبفن
محل اجرا : كيلو متر ۱۲ محور ابهر – قيدار بر سر شاخه ابهر رود
مشخصات طرح:
تونل انحراف : به طول ۳۰۰ متر و قطر تمام شده ۵/۴ متر
شفت آبگير :به قطر ۵/۴ متر و ارتفاع ۴۰ متر
گالريهاي آبگير : دو رشته گالري نعل اسبي به قطر ۵/۲ متر و طولهاي ۱۶ متر و ۳۲ متر
  اهداف طرح:
-         تامين آب مشروب شهر ابهر
-         تامين آب زراعتي اراضي پايين دست سد
مستحدثات اصلي:
-        حفاري و محافظت شيبها در پرتال ورودي و خروجي
-        احداث سازه هاي ورودي و خروجي به منظور انحراف آب با حداكثر دبي ۸۰ متر مكعب درثانيه
-       تاسيسات كانل ورودي (از رودخانه) و كانال خروجي (به رودخانه)
-        احداث تونل با مقطع نعل اسبي و پوشش بتني و عمليات تحكيمي
-        احداث شفت آبگير با مقطع دايره اي به قطر ۵/۴ متر و ارتفاع ۴۰ متر كه در زمان بهره برداري تبديل به برج آبگير و سازه كنترل تجهيزات هيدرومكانيك خواهد گرديد.
احجام و مقادير:
- خاك برداري  :  ۰۰۰، ۴۳۶ ،۱  متر مكعب
- خاكريزي       :   ۰۰۰، ۸۶۰ متر مكعب
- بتون ريزي      :   ۰۰۰، ۶۱ متر مكعب
- سنگ چيني   :   ۰۰۰، ۴۶ متر مكعب
- ديوار آب بند :   ۵۰۰، ۲۸ متر مربع ( عمق متوسط ۱۰ متر)
- شمع بتني     :    ۶۸ عدد ( قطر ۲۰/۱ و طول ۲۰ متر)
تاريخ شروع  :  شهريور ۱۳۸۰
تاريخ خاتمه  : ۱۵ ماه بعد
ميزان پيشرفت فيزيكي: تحويل قطعی

 

 

نام پروژه: طرح بهره برداري از در ياچه هاي آلاگل
كارفرما   :  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
مشاور    : مهندسين مشاور پژوهاب
محل اجرا :  شمال دشت گرگان  مرز تركمنستان، روستاي اينچه برون
مشخصات طرح:
-      احداث كانالهاي آلاگل، تنگلي، اينچه برون، تخليه آب شور، آجي گل به طول ۷۲ كيلومتر
-      احداث دستك هاي دفع سيلاب به طول ۱۴ كيلومتر
-      احداث سازه هايي نظير كنترل سطح آب، آبگير، شيب شكن
-      پل كالورت بر روي كانال ها
  اهداف طرح:
-    آبگيري منظم از رودخانه مرزي اترك
-    ديواره سازي درياچه هاي موجود به منظور استفاده به عنوان مخزن ذخيره (آلاگل،تنگلي، اينچه برون و آجي گل)
-         جمع آوري آبهاي سطحي و تخليه آب شور
-          توسعه كشاورزي و استخرهاي پرورش   ماهي
مستحدثات اصلي:
-        كانال آلاگل   به ظرفيت ۴۰ متر مكعب در ثانيه و به طول ۳۰ كيلومتر
-         كانال تنگلي  به ظرفيت ۱۲ متر مكعب در ثانيه و به طول ۵/۷ كيلومتر
-         كانال اينچه برون به ظرفيت ۳ متر مكعب بر ثانيه و به طول ۵/۵ كيلومتر
-         كانال آجي گل  به ظرفيت ۳ متر مكعب بر ثانيه و به طول ۳۰ كيلومتر
-         كانال تخليه آب شور  بيش از ۰۰۰، ۶۰۰، ۱ متر مكعب خاكبرداري
-          دايك هاي II,I درياچه آلاگل جهت دفع سيلاب
-         آبگير هاي داشلي برون، اينچه برون، تنگلي و آجي گل
-          ابنيه فني (پلهاي كالورت ، شيب شكن Drop و…)
-          استخراج سنگ و بنائي سنگي و خشكه چيني ۰۰۰، ۲۰۰ متر مكعب
طرح هاي تكميلي:
-  ادامه كانال تخليه درياچه شور با ظرفيت ۲۱ متر مكعب بر ثانيه و به طول ۱۴ كيلومتر
-  سازه هاي تخليه سيلاب هاي مسير و ادامه كانال تخليه درياچه شور
-  سازه هاي كنترل سطح آب و آبگيرهاي درياچه ۳۰۰ هكتاري
-  اراضي زير پوشش ۰۰۰، ۳ هكتار
-  سازه تخليه عمقي درياچه آلاگل
تاريخ شروع  :   فروردين سال ۱۳۷۰
تاريخ خاتمه  :    دي ماه سال ۱۳۷۶ و گواهي تحويل موقت ۲۰/۱۰/۷۶

 

ارتباط با ما

شما می توانید از روش های زیر با ما در ارتباط باشید :
تلفن تماس: 88759939-88753746-021
کد پستی : 1587998911
پست الکترونیکی: info.nehadab@gmail.com