خطوط انتقال آب

سیستم انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ چاروسا

 

 کارفرما:  شرکت آب منطقه اي کهکيلويه و بويراحمد
مکان:   کهگيلويه و بويراحمد
مشاور:  شرکت مهندسي مشاور نهادآب
پيمانکار:  شرکت پيمانکاري عرفان بتن
  مشخصات پروژه:
ساخت آبگیر کفی جهت آب گيري از رودخانه و خط انتقال به طول ۹/۶ کيلومتر و احداث ايستگاه هاي پمپاژ براي بهينه سازي سيستم انتقال و توزيع آب.
 

ایستگاه پمپاژ‍ و خط آبرساني گنبد – ينگي کندyengekand

کارفرما: شرکت آب منطقه ای زنجان
مکان : ۸۵کيلومتري  زنجان – جاده بيجار
مشاور: مهندسین مشاورمهاب قدس
پیمانکار: شرکت پیمانکاری خط لوله ايران
مشاور راهبردی : مشارکت نهادآب – انجام
    اهداف  پروژه :
 نصب ابزار الکتريکي و مکانيکي براي ایستگاه  پمپاژ گنبد – ينگي کند و تاسيس خط آبرساني در روستاي ينگي – کند

ارتباط با ما

شما می توانید از روش های زیر با ما در ارتباط باشید :
تلفن تماس: 88759939-88753746-021
کد پستی : 1587998911
پست الکترونیکی: info.nehadab@gmail.com